سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم ایران در بریف قبل از ظهر دوشنبه اول شهریور (۲۳ اوت۲۰۲۱) پرده را کنار زد و با بی‌شرمی ادعا کرد آنچه در سوئد در جریان است یک طراحی توسط مجاهدین بوده و متأسفانه دادگاه سوئد به یکسری داستان سازیهای دروغین «واقعاً همه از یک گروهک، خودش نشان می‌دهد که چه طراحی پشت این هست خون بیش از ۱۷هزار ایرانی بر دستان این گروهک تروریستی است».

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم افزود: «جای تأسف دارد که دادگاهی در سوئد بر اساس چنین طراحی در حال برگزاری است. ما قطعاً این روند را مخدوش می‌دانیم و فکر می‌کنیم که طراحی شده است به‌ویژه در زمان تغییر دولت در ایران. طبیعی هم هست که با طرفهای سوئدی صحبت‌های مختلفی را داشتیم آنچه هم که در خصوص آقای نوری اتفاق افتاده متأسفانه بسیار بسیار مورد اعتراض ما بوده و هم سفیر ما در محل اعتراض کردند».

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم ملایان با حداکثر وقاحت ادعا کرد: «دولت سوئد و دادگاه سوئدی باید بداند که بخشی از یک ماشین تبلیغاتی مجاهدین شده» است.

وزارت‌خارجه رژیم آخوندها که به‌گفته وزیرش از آغاز «امنیتی» چیده شده است دولت و دادگاه سوئد را تهدید و خاطرنشان کرد که در مورد دژخیم حمید نوری «ما از همه ابزارهای دیپلماتیک خودمان برای احقاق حقوق ایشان و استیفای حقوق ایشان طبیعتاً استفاده خواهیم کرد».

کارزار شیطان‌سازی و دروغ‌پردازی و لجن‌پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران که در اشکال گوناگون توسط مأموران لو رفته یا سلول‌های خفتهٔ ملایان ارائه می‌شود بخشی از همین «ابزارهای دیپلماتیک» آخوندهاست.

به این ترتیب وزارت‌خارجه رژیم ناگزیر برای نخستین بار مسئولیت دژخیم حمید نوری و کلیه جنایت‌های او را برعهده می‌گیرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول شهریور۱۴۰۰ (۲۳ اوت۲۰۲۱)

دوشنبه یکم شهریور ۱۴۰۰