زندانی سیاسی خالد پیرزاده که در زندان شیبان اهواز در تبعید بسر می برد در اعتراض به حمله ماموران شهرداری سرکوبگر به خانه اش که با ضرب و شتم همسر و ایجاد ترس برای دختر ده ساله اش همراه بود، همچنین در اعتراض به وضعیت خودش در زندان شیبان اهواز، از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ اعلام اعتصاب غذا کرد.
یک منبع مطلع گفت دستور تخلیه خانه خالد پیرزاده از طرف قوه قضائیه به کلانتری ۲۷ کوی سعدی اهواز و بدون طی روند قانونی و اطلاع قبلی از طریق سامانه سنا، اطلاع داده شده و در عرض سه روز باید تخلیه منزل صورت بگیرد.
ماموران شهرداری در برابر مقاومت همسر خالد پیرزاده با توهین و ضرب و شتم وارد خانه شده و علاوه بر هتک حرمت و ضرب و شتم همسر این زندانی سیاسی برای دختر ده ساله اش نیز ایجاد ترس و وحشت کردند.
خالد پیرزاده اعلام کرد: « یک شهریور ۱۴۰۰، بدلیل عدم رسیدگی مسئولین و تجاوز به حقوق همسر و فرزندم در منزل، بنده اعتصاب غذای خودم را اعلام میکنم و میخواهم به این وضعیت سریعا رسیدگی کنند چون باید جوابگوی تبعات آن باشند».

سه شنبه۲ شهریور ۱۴۰۰