خبرگزاری بلومبرگ روز ۲شهریور در مطلبی درباره چشم انداز تیره و تار توافق هسته‌یی و فروش نفت رژیم نوشت: چشم‌انداز احیای توافق هسته‌یی و فروش نفت ایران بیش از پیش محو می‌شود.
ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال تهیه گزارش ۳ماهه پادمان‌ها [مقررات ایمنی اتمی] در وین هستند.

بازرسان بین‌المللی که از دسترسی به سایتهای کلیدی ایران منع شده‌اند با توجه به برنامه‌های هسته‌یی رژیم ایران که به‌سرعت در حال گسترش است، به‌دنبال تدوین برنامه‌های زاپاس هستند که در صورت شکست مذاکرات بین رژیم ایران و قدرتهای جهانی؛ حفره دیتای لازم خود را جبران کنند.
مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال تهیه گزارش ۳ماهه حفاظتی خود درباره فعالیت‌های هسته‌یی ایران هستند که در نشست ماه آینده در وین به دیپلماتها ارائه می‌دهند.

ناظران از زمانی که دولت تهران در اقدامی تلافی‌جویانه تحریم‌های آمریکا دسترسی به سایتها را محدود کرده، در تلاشند تا وسعت کامل فعالیت‌های اتمی ایران را که اکنون در حال غنی‌سازی اورانیوم نزدیک به درجه تسلیحاتی است ارزیابی کنند… .
دیپلماتهای پایتخت اتریش گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به‌دنبال به روزرسانی یک توافقنامه جداگانه با ایران باشد که تعداد دفعات بازدید از مکانهایی که اورانیوم در آن فرآوری می‌شود را مشخص می‌کند… .

توافقنامه موسوم به پادمان جامع، که رژیم ایران تاکنون متعهد به رعایت آن بوده، کشورها را ملزم می‌کند که پس از نقض محدودیتهای هسته‌یی تعیین شده، دسترسی بیشتری به آنها داشته باشند.
به گفته ۲مقام آگاه در مذاکرات که خواستند نامشان فاش نشود، تصمیم رژیم ایران برای آغاز تولید اورانیوم نزدیک به سطوح مورد نیاز برای کلاهکها به‌وضوح محدودیتهای برجام را نقض کرده است.

مطابق پاسخ به سؤالات، دفتر مطبوعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ارائه جزئیات در مورد «مبادلات محرمانه با کشورهای عضو» خودداری کرد.
در حالی که اصلاح توافقنامه پادمان با میزان دسترسی بی‌سابقه‌یی که تحت قرارداد ۲۰۱۵ ایجاد شده بود مطابقت ندارد، مقامات گفتند که افزایش دفعات بازرسی بازرسان در مورد ذخایر هسته‌یی ایران می‌تواند نگرانی از انحراف مصارف اورانیوم را کاهش بدهد.

پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰