در پی حذف نوشته‌های کردی از سردر دانشکده ادبیات کردستان در سنندج توسط رژیم ضدایرانی خامنه‌ای، سپاه پاسداران در خبرگزاری خود، از ترس پیامدهای اجتماعی، واکنش نشان داد.
سپاه پاسداران اعتراف کرد این اقدام ضدمردمی، توسط بسیجیان و مزدوران خود رژیم موسوم به «دانشجویان انجمن اسلامی» انجام شده. آنگاه به کارگزاران رژیم در این دانشگاه هشدار داد: «این اتفاقات را قبل از آن که به بیرون درز کند و رسانه‌های معاند روی آن موج‌سواری و فرافکنی کنند، در داخل حل و فصل نمایید». (خبرگزاری حکومتی فارس ۳شهریور)

پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰