جنیفر جیکوبز خبرنگار بلومبرگ در کاخ‌سفید روز ۵شهریور در توئیتی نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا به نفتالی بنت گفت: «من از تجدید بارگیری گنبد آهنین اسراییل به‌طور کامل کامل کامل حمایت می‌کنم» و متعهد هستم که (رژیم) ایران هرگز سلاح اتمی تولید نکند. «ما دیپلماسی را در صدر قرار می‌دهیم تا ببینیم ما را به کجا می‌برد. اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، آماده‌ایم که به گزینه‌های دیگری رو بیاوریم».

ایندیپندنت نوشت: بحران هسته‌یی ایران اصلی‌ترین موضوع این دیدار دوجانبه بود. بایدن در صحبت با رسانه‌ها پس از دیدار با نخست‌وزیر اسراییل گفت اگر این بحران با دیپلماسی حل نشود، آمریکا حاضر است به «گزینه‌های دیگر» روی آورد.
رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «ما به دیپلماسی اولویت می‌دهیم و خواهیم دید که ما را به کجا می‌برد. اما اگر دیپلماسی ناکام ماند آماده‌ایم به گزینه‌های دیگر روی آوریم».

شنبه ۶شهریور ۱۴۰۰