جفری رابرتسون، قاضی دادگاه تجدیدنظر سازمان ملل و رئیس سابق دادگاه جنایات جنگ در سیرالئون  که در کنفرانس بین المللی  آنلاین باحضور بیش از هزار زندانی از بندررسته در روزجمعه پنجم شهریورماه  شرکت کرده بود گفت:

من در رابطه با آن تحقیقاتی کردم و با بازماندگان و شاهدانش ملاقات کردم.
هزاران نفر از افراد سازمان مجاهدین در مقابل هیات مرگ قرار گرفتند وقتی که گفتند سرموضع هستند بدون هیچ دادرسی اعدام شدند.
یکی از اعضای آن رئیسی بود که یک فتوا را اجرا می‌کردند و آنها می‌دانستند در راهرو مرگ چه اتفاقی می‌افتد.
این وحشیگری و بالاترین وحشیگری بود. به‌لحاظ قانونی این جنایت بود. اگر یک جنایت مشخص باشد یعنی نسل کشی، یک کنوانسیون است که کشورها از جمله ایالات متحده را ملزم به پیگری این نسل‌کشی می‌کند.
دادگاه بین‌المللی هم می‌تواند نسل‌کشی را مورد بررسی قرار بدهد. باید یک قطعنامه از طرف شورای امنیت صادر بشود تا دادگاه بین‌المللی آنرا مورد بررسی قرار بدهد.
این نسل‌کشی به‌دلیل اعتقاد افراد بوده است.
خمینی اعتقادات بنیادگرایانه و مخالف با مجاهدین داشت بنابراین یک دلیل مذهبی وجود داشت که بر اساس آن قتل‌عام صورت گرفت.
ما با یک حکومتی مواجه هستیم که بر اساس مذهب حکم مرگ مجاهدین را صادر کرده و این حکم ولی‌فقیه توسط رئیسی و اعضای هیات مرگ پذیرفته شد.
منتظری آنها را از کشتار منع کرد اما آنها بر اساس فتوای خمینی به جنایت خود ادامه دادند.
این یک وحشیگری است که اتفاق افتاده، کشتار به‌خاطر اعتقادات مذهبی صورت گرفته و از نظر من هیچ شکی وجود ندارد که اعضای هیات مرگ و رئیسی و سایر عاملان این جنایت باید به محاکمه کشیده شوند.
کنوانسیون بین‌المللی با تعبیر نسل‌کشی موافق است و باید علیه عاملان آن اقدام کرد ویکی از آنها رئیس‌جمهور رژیم است.

جفری رابرتسون،  یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از نخستین کسانی که درباره اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران و بخصوص درمورد قتل عام ۶۷تحقیق کرده است.

روز ۵شهریور ۱۴۰۰برابر با ۲۷ اوت ۲۰۲۱، روز ویژه‌یی در اعتلای جنبش دادخواهی است. در این روز یک کنفرانس بین‌المللی با حضور بیش از ۱۰۰۰زندانی از بند رسته برگزار شد. در این کنفرانس ۲۰۰۰نقطه در سراسر جهان به‌صورت آنلاین به‌اشرف۳ با حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی وصل شدند و صدا و پیام خون ۳۰هزار زندانی سیاسی در جهان و در وجدان بیدار انسانیت معاصر طنین‌انداز شد. جرم این ۳۰هزار قهرمان آزادی، «نه» گفتن به‌خمینی و پایداری بر سر موضع و اعتقادشان بود. آنها به‌همین جرم به‌دستور خمینی ملعون ظرف چند هفته در سراسر ایران سر‌به‌دار شدند.

شنبه ۶شهریور ۱۴۰۰