خبرگزاری حکومتی دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی خامنه‌ای روز ۸شهریور با اشاره به نفرت اجتماعی از خامنه‌ای به‌خاطر ممنوع کردن ورود واکسن مقاله‌یی درج کرد با عنوان «واکسیناسیون و موج‌سواری خطرناک دشمن».

در بخش‌هایی از این مقاله آمده است:

«… ابر چالش کرونا اکنون برای نظام وارد حیطهٔ امنیتی شده است. علت… جنگ شدید روانی است که مجاهدین در این زمینه راه انداخته‌اند. آنها… این‌گونه تلقین می‌کنند که همهٔ کشورها در حال واکسیناسیون هستند، تنها ایران به‌خاطر «سیاست عمدی!» حاکمیت نمی‌خواهد مردم را واکسینه کند.

مجاهدین به این تبلیغات هم بسنده نمی‌کنند و با تمام دستگاه عظیم تبلیغاتی خود، با شبکهٔ ماهواره‌ای‌شان، با سایت‌های مختلف و با لشگر مجازی خود به مردم و جامعه این‌گونه القا می‌کنند که مقصر اصلی نبود واکسن، خامنه‌ای است.

مجاهدین… حتی موضوع اغتشاشات را هم به میان می‌آورند و کرونا را همدست نظام برای مقابله با اغتشاشات می‌نامند… مسعود رجوی هم پیام می‌دهد و می‌گوید خامنه‌ای «کرونا را با کلان تلفات انسانی برای حفظ (نظام) در برابر خطر (اغتشاشات)، نعمت و فرصت می‌داند».

این موج‌سواری اکنون باعث شده این باور خطرناک در جامعه ترویج شود که مقصر نبود واکسن، خامنه‌ای است. خروجی این وضعیت هم می‌شود گام بعدی مسعود رجوی که مردم را به شورش و اغتشاش دعوت می‌کند و متأسفانه در جامعه پژواک زیادی هم پیدا می‌کند.

مجاهدین و به‌ویژه شخص رجوی که دشمن‌ترین دشمنان نظام است از هر فرصتی برای حمله به نظام و شخص خامنه‌ای دریغ نمی‌کند»… .

سه شنبه ۹ شهریور۱۴۰۰