سایت آلگماینر روز سه‌شنبه ۹شهریور نوشت، دولت آمریکا به‌طور پنهانی ۳۳هزار تماس تلفنی نویسنده نیویورک تایمز که متهم به مامور مزد بگیر رژیم ایران است را ضبط کرد.
این سایت نوشت دولت آمریکا به‌طور پنهانی به تماسهای تلفنی یکی از مقاله نویسان نیویورک تایمز، که در حال حاضر متهم به مامور خارجی ثبت نشده ایران بوده و با اتهامات جنایی فدرال روبه‌رو است، گوش می‌داده است.
گفته می‌شود که مقاله‌نویس نیویورک تایمز کاوه افراسیابی، پس از دستگیری در ماه فوریه در خانه خود در منطقه بوستون، خود را بی‌گناه اعلام کرد.
در جلسه استماع ۲۵اوت، یان ریچاردسون، دادستان فدرال که به پرونده کاوه افراسیابی رسیدگی می‌کند گفت، در حال آماده‌سازی برای انتقال ۳۳۰۰۰فایل صوتی [ضبط شده از تماسهای تلفنی] افراسیابی [برای ارائه به دادگاه] است

چهارشنبه ۱۰ شهریور۱۴۰۰