روزنامه‌های حکومتی تیترهای صفحات اول خود را با عناوینی مثل «فصل جدیدی از به حاشیه رفتن لاریجانی‌ها» و یا «یک گام تا پله آخر» به آن اختصاص داده‌اند.
روزنامه حکومتی شرق به تاریخ ۱۴شهریور نوشت: بار دیگر نقش برادران لاریجانی در آسمان سیاسی کشور کم رنگ‌تر خواهد شد و گویی ستاره بخت آنها رو به افول است.
آملی‌لاریجانی که بعد از رد صلاحیت برادرش برای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شدت به‌عملکرد شورای نگهبان نقد وارد کرده بود، در نهایت تصمیم گرفت از شورای نگهبان استعفا دهد.جراحی آخوند آملی لاریجانی از شورای نگهبان ارتجاع توسط خامنه‌ای و انتصاب احمد حسینی از نزدیکان رئیسی جلاد به جای او به عضویت شورای نگهبان اختلافات و تشدید تضادها درون حاکمیت را دامن زد.

یکشنبه ۱۴شهریور۱۴۰۰