بدنبال انتشار فیلم هایی از شکنجه زندانیان در زندان اوین، روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۰، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه یک هیات ۲۰۰ نفره از عوامل زندان اوین از جمله مسئولان دادسرا، دادستانهای مناطق مختلف تهران و … از این زندان جهنمی بازدید کردند. بدنبال این بازدید، زندانیان سیاسی در زندان اوین با صدور بیانیه ای، این بازدید ها را «نمایش مضحک» خوانده و خواستار بازدید یک هیات بین المللی از سیاهچالهای زندان اوین شدند.

متن بیانیه زندانیان سیاسی زندان اوین:

در شرایطی که خامنه‌ای در بن بست حاکمیتش و در وحشت از فوران شرایط انفجاری جامعه، به انقباض حداکثری متوسل شده و آشکارا کمر به تشدید سرکوب بسته، با افشای گسترده فیلمهای وحشی‌گری در زندان اوین مواجه شد که همه روزه به دستور ولایت فقیه و سرسپردگان جنایتکارش در تمام زندان های ضحاک زمانه علیه زندانیان بیگناه اعمال می شود.

در پی این افشاگریها، دستگاه قضاییه دیکتاتوری حاکم بر ایران، ناتوان و مستاصل از پرداخت هزینه های سرکوب، جلاد سرسپرده خود اژه ای را به صحنه فرستاده تا ضمن اعتراف به آنچه که افشا و علنی شده است، موضوع را به گردن چند سربازان وظیفه بیندازد و دستهای خونین رئیس زندان و مدیران داخلی زندان، محمدی و یوسفی را بشوید و آنان را مسئولان دلسوز و زحمتکش معرفی کند!

این حاکمیت روز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه دست به مانور رسوای دیگری هم زد و دادستان القاصی مهر با خدم و حشم خود که مجریان و صادرکنندگان احکام جنایتکارانه علیه زندانیان است را به زندان اوین فرستاد تا با راه انداختن نمایش مضحک تلویزیونی، زندانیان سیاسی را نادم و راضی از عوامل زندان جا بزند و در نتیجه آنان را مستحق چند روز مرخصی و یا بعضا عفو ملوکانه!! و بدین ترتیب بر جنایات خود سرپوش بگذارند.

ما جمعی از زندانیان سیاسی در زندان اوین از تمامی ارگانهای حقوق بشری بین المللی بازدید آزادانه از تمامی سیاهچال های زندان اوین را خواستاریم.

جمعی از زندانیان سیاسی -زندان اوین

شهریور ماه ۱۴۰۰

کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام

دوشنبه ۱۵ شهریور۱۴۰۰