وزارت‌خارجه فرانسه ضمن دعوت از رژیم ایران برای همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این کشور خواست توضیحات کافی و روشنی را درباره مواد هسته‌یی مخفی خود به آژانس ارائه دهد.

وزارت‌خارجه فرانسه ضمن دعوت از رژیم ایران برای همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از این کشور خواست توضیحات کافی و روشنی را درباره مواد هسته‌یی مخفی خود به آژانس ارائه دهد.

وزارت‌خارجه فرانسه ۱۵شهریور۱۴۰۰ در بریف خود نوشت: فرانسه به همراه شرکای بین‌المللی خود از اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت موافقت نامه پادمان با (رژیم) ایران و هم‌چنین تلاش‌های حرفه‌یی و بی‌طرفانه مدیرکل آژانس و تیم هایش برای روشن ساختن سؤالات خاصی در مورد اظهارات (رژیم) ایران و وضعیت هسته‌یی آن حمایت می‌کند.
وزارت‌خارجه فرانسه تأکید کرد که (رژیم) ایران باید فوراً توضیحات کامل و معتبر فنی لازم را برای سؤالات که آژانس درباره حضور مواد هسته‌یی اعلام نشده در ایران می‌پرسد، ارائه دهد.
علاوه بر این، به همراه شرکای برجام و ایالات متحده، ما هم‌چنان از تعلیق یکجانبه ایران در فوریه اجرای پروتکل الحاقی و اقدامات برای تأیید توافق وین متأسفیم. (رژیم) ایران باید فوراً همکاری کامل با آژانس را از سر بگیرد.

سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰