به‌رغم این‌که به اعتراف مهره‌های نهادهای بهداشتی رژیم ، کمبود پرستار در ایران جدی است و در شرایط وخیم کرونایی این کمبود به بحران تبدیل شده است، اما به‌دلیل سیاست‌های غارتگرانه رژیم و عدم تامین حداقلهای حقوقی پرستاران زحمت کش، مهاجرت آنها افزایش یافته است.

به‌نوشته سایت حکومتی همشهری آنلاین ۱۵شهریور، یوسف رحیمی عضو شورایعالی سازمان نظام پرستاری رژیم در رابطه با افزایش مهاجرت پرستاران در دوران کرونا گفت: «وقتی یک پرستار را پس از ۵سال گذراندن طرح به‌عنوان نیروی ۸۹ روزه استخدام می‌کنیم و ساعتی ۱۵هزار تومان به او می‌دهیم و آن‌قدر به‌صورت موقت نگهش می‌داریم که از سن استخدامش می‌گذرد، اگر پیشنهاد بهتری از یک کشور دیگر دریافت کند که تمام امکانات را در اختیار او قرار بدهند، حتماً می‌پذیرد و می‌رود».

وی د ر ادامه افزود: «بابت تربیت یک کارشناس پرستاری بیش از یک میلیارد تومان هزینه می‌شود. بنابراین نباید اجازه بدهیم به‌راحتی نیروهای ما از دست بروند؛ این مورد درباره پزشکان نیز مصداق می‌کند».

سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰