پانزدهمين جلسه رسیدگی به اتهامات حميد نوری، داديار پيشين زندان گوهردشت كرج و از متهمان اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران، روز سه‌شنبه، 23 شهریور (14 سپتامبر) در استهكلم سوئد، پیگیری شد.
این جلسه به‌ شنیدن شهادت رمضان فتحی، از شاکیان پرونده نوری اختصاص یافت.
او در سال 1360 به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» بازداشت شد و به مدت 12 سال در زندان‌های ایران از جمله اوین و گوهردشت محبوس و مدتها در صف اعدام بود.

همزمان با برگزاری دادگاه امروز شماری از هواداران «سازمان مجاهدین خلق»، مقابل دادگاه استکهلم سوئد تجمع اعتراضی برگزار کردند. فتحی، در دادگاه شهادت داد كه حميد نوری جزو سه نفری بود كه زندانيان را برای اعدامهای جمعی از محلی موسوم به «راهروی مرگ» به محل اعدام می‌برد و در حين اعدامها شيرينی پخش می‌كرد.
او گفت كه نوری در ضرب و شتم زندانيان نيز دست داشت و آنها را برای تنبيه به «اتاق گاز» می‌برد. او گفت: «ما را به اتاقی بدون پنجره می‌بردند، زیر درز در پتو می‌گذاشتند تا هوا وارد نشود و زندانیان به حالت اغما بروند و بعد از خروج از اين اتاق حمید نوری فرمانده پاسدارانی بود كه زندانيان را به‌شدت و با كابل مورد ضرب و شتم قرار می‌داد.»
فتحی گفت: «نوری و ساير مسئولين زندان آنها را تهديد می‌كردند و می‌گفتند زمانی می‌رسد كه در سلول‌های شما نارنجك خواهيم انداخت.»
اين زندانی سابق توضيح داد كه در مرداد 67 با شروع اعدامها شاهد بوده كه «ابتدا طنابهای دار را با فرغون به سوله محل اعدام منتقل می‌كردند و همچنين ديده است كه دمپايی‌های زندانيان اعدام شده را با همان فرغون خارج می‌كردند، و اجساد زندانيان را شبانه با ماشين‌های يخچالدار ويژه حمل گوشت از زندان گوهرشت خارج می‌كردند.»
او همچنين شاهد بوده است كه يكی از زندانيان به اسم ناصر منصوری را از بيمارستان زندان با برانكارد نزد «هيئت مرگ» كه رئیس آن حسینعلی نيری بوده بردند و در «محاكمه‌ای یک دقيقه‌ای او را به مرگ محكوم كرده و با برانكارد به محل اعدام بردند و اعدام كردند.» العربیه

سه‌شنبه ۲۳شهریورماه۱۴۰۰