بیش از ۴۰۰تن از دانشمندان، اساتید دانشگاهها، آکادمیسینها، اطبا، پژوهشگران، مدیران صنایع و صاحبان مشاغل ایرانی مقیم آمریکا از رئیس‌جمهور آمریکا خواستند تا در سخنرانی خود در ملل متحد ابراهیم رئیسی را محکوم کرده و خواستار محاکمهٔ او به‌خاطر جنایت علیه بشریت شود.
پروفسور کاظم کازرونیان گفت ابراهیم رئیسی که مسئول زندانی کردن غیرقانونی، شکنجه و اعدام بیش از ۳۰,۰۰۰زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ و هزاران نفر پس از آن زمان تاکنون است، در حالی در مقابل ملل متحد ظاهر می‌شود که مردم ایران او را تماماً نفی کرده‌اند.
در نامهٔ ۴۰۰دانشمند و متخصص ایرانی مقیم آمریکا به‌کاخ‌سفید تصریح شده که آمریکا باید از خواست مردم ایران که به‌دنبال یک جمهوری دمکراتیک، غیرهسته‌یی و مبتنی بر جدایی دین از دولت هستند، حمایت کند.

سه‌شنبه ۲۳شهریورماه۱۴۰۰