مادر جاویدنام بهنام‌ محجوبی بتول حسینی با انتشار تصویری از فرزندش در توییتر نوشت: این عکس را وقتی بار اول تو را برای شکنجه به امین‌آباد بردند، خودم پشت در این شکنجه‌گاه از تو گرفتم، آه از این غربت چشمهایت مادر، چه شبها که از وحشت اینکه دوباره تو را به آنجا نبرند، به خواب نرفتی، با چه زجری شبهای امین‌آباد را صبح کردی، شکنجه دادند برای خاموش کردن صدای تو ولی الان صدایت رساتر از همیشه است.
بهناز محجوبی خواهر زنده‌یاد بهنام محجوبی همچنین درادامه توییت نوشت: یکی از همبندی‌هایت تعریف می‌کرد که شبها از وحشت اینکه دوباره تو را به امین‌آباد نبرند، از خواب می‌پریدی و دیگر خوابت نمی‌برد، وقتی به آن غربت تو فکر می‌کنم به آن حجم تنهایی و بی‌کسی، داغان می‌شوم، ‏برادر باتو چه کردند؟ به چه جرمی؟

جمعه ۲۶شهریور۱۴۰۰