اخیرا رئیس جمهور تاجیکستان که پنج دوره است حاضر به ترک کرسی ریاست جمهوری نیست با یک دستور رضاخانی جوانان زیر سن ۱۸ سال را از آموختن و داشتن هرگونه دین و مذهب منع کرد!هنوز جوهر این فرمان مکانیکی خشک نشده بود از رئیسی جلاد برای شرکت در کنفرانس شانگهای دعوت کرد و دانشگاه ملی تاحیکستان هم یک دکترای افتخاری به جلاد ۶۷ که شش کلاس بیشتر سواد ندارد اهدا کرد!
به قول معروف نه ضدیت با دین و مذهب با آن شوری شور و نه دعوت از رئیسی جلاد با این همه بی نمکی!
لازم به یاد آوری است که سال ۲۰۰۸ دانشگاه اینسات تونس به معمر قذافی دیکتاتور جنایتکار لیبی دکترای افتخاری داد و دیدیم چه سرنوشتی پیدا کرد.

حالا سال ۲۰۲۱ با اهدای دکترای افتخاری دانشگاه تاجیکستان به آیت الله اعدام
چه آرزویی می کنید؟

شنبه ۲۷شهریور۱۴۰۰