مقام‌های هندوستان از کشف نزدیک به سه تُن هروئین که از منشأ افغانستان و از طریق بندرعباس در جنوب ایران به این کشور حمل شده خبر دادند.
مقامات ایالت گجرات هندوستان روز سه‌شنبه ۳۰شهریور، از توقیف یک محموله مواد مخدر به ارزش ۲.۷۲میلیارد دلار خبر دادند، این محموله یکی از بزرگ‌ترین محموله‌هایی غیرقانونی است که تا به امروز در هندوستان کشف شده است.
مقام‌های این ایالت گفتند، این محموله از سوی اتباع افغان تحت نام سنگ‌های نیمه‌فرآوری شده طَلق از افغانستان و از طریق بندرعباس ایران به بندر موندرا در گجرات منتقل شده، آزمایش‌های پزشکی قانونی وجود بیش از ۲۹۸۸ کیلو گرم هروئین در آن را تأیید کردند.
ادارات این کشور، پس از دریافت اطلاعاتی مربوط به دو کانتینر در بندر موندرا موفق به کشف این مواد شده و دو نفر تبعه افغانستان را نیز در این رابطه دستگیر کرده که بازجویی از آنها ادامه دارد. افغانستان بزرگ‌ترین منشأ مواد مخدر غیرقانونی در جهان است.

چهارشنبه۳۱شهریور۱۴۰۰