کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا بندهایی به بودجه دفاعی سالیانه برای سال۲۰۲۲ اضافه کرده که دولت بایدن را از انتقال پول نقد به رژیم ایران بازمی‌دارد. این طرح هم‌چنین از دولت بایدن می‌خواهد در مورد هر گونه لغو تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم ایران شفافیت به خرج دهد.
ایندیپندنت روز جمعه ۲مهر نوشت: کمیته مطالعات جمهوری‌خواهان بر اساس این طرح دولت بایدن را موظف می‌کند، در مورد لغو تحریم‌ها، عملیات رژیم ایران در خاک آمریکا، همکاری رژیم ایران با چین و توانمندی‌های نظامی آن به کنگره گزارش دهد.

انتظار می‌رود طرح بودجه دفاعی ۲۰۲۲ آمریکا به‌زودی در مجلس سنا به تصویب برسد.
به گزارش واشنگتن فری بیکن، این طرح دولت بایدن را ملزم می‌کند، درباره امتیازهای احتمالی به رژیم ایران پاسخگو باشد. این طرح دست جمهوری‌خواهان را در برخورد با فعالیت‌های تجاوزگرایانه رژیم ایران و برنامه بایدن برای لغو تحریم‌ها بسیار باز می‌کند.
تاکنون شماری از جمهوری‌خواهان مخالفت خود را با لغو تحریم‌ها علیه رژیم ایران را اعلام کرده و بر این باورند که در این صورت دولت بایدن اهرم فشار خود را در مذاکره با این رژیم از دست خواهد داد.
شایان ذکر است که در جلسات موسوم به برجام که به‌صورت مجازی بین رژیم ایران و آمریکا برگزار شد رژیم ایران بر لغو همه تحریم‌ها تأکید کرده و مقامات دولت بایدن نیز تاکنون پیشنهادهایی برای لغو تحریم‌ها ارائه داده‌اند.

جمعه  ۲ مهر ۱۴۰۰