در سال۲۰۲۰ و هم‌چنین در سال۲۰۲۱ دو نوبت قرار بر بستن پرونده به‌دلیل مرور زمان پس از گذشت ۳۰سال بود. اما خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت قویاً
اعتراض کرد و خواهان رسیدگی مجدد به ترور دکتر کاظم رجوی در چارچوب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت گردید و سپس برجسته‌ترین وکلا و حقوقدانان به کار پرداختند.
به قرار اطلاع دادگاه فدرال سوئیس طی حکمی تصمیم ممانعت از تحقیق بر اساس نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را باطل اعلام کرد و دستور تحقیقات مجدد را صادر کرد.
در همین رابطه استیناف مقاومت ایران در دادگاه فدرال پذیرفته شد و پرونده به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس ارجاع داده می‌شود.

مسعود رجوی: بار دیگر تأکید و تکرار می‌کنم علاوه بر قاتلان برادرم کاظم، کلیه مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایتهای فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران باید در چارچوب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند

قاتلان قاسملو در وین، بختیار و برومند در پاریس، فریدون فرخزاد در بن، اکبر قربانی در استانبول، شرفکندی در برلین، نقدی در رم، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول و محمد حسن ارباب در کراچی در این شمارند. این علاوه بر صدها جنایت تروریستی رژیم ولایت فقیه در خاک عراق و کردستان عراق علیه مقاومت ایران و پیشمرگان و برادران کرد ما در سازمانها و احزاب کرد ایرانی است

رسیدگی به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷ در گوهردشت در مقطع قتل‌عام بسیار لازم است اما کافی نیست. دادگاههای بین‌المللی باید شکایت شاهدان و شاکیان قتل‌عام و جنایتها در همهٔ زندا‌نهای خمینی و خامنه‌ای در سراسر ایران را از سال۱۳۶۰ تاکنون بپذیرند

بی‌تردید دادگاه مردم ایران به یکایک جنایتهای رژیم ولایت فقیه علیه بشریت رسیدگی خواهد کرد. سردمداران و جلادان و دژخیمان از دادگاه خلق گریزی نخواهند داشت.

دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰