نماینده عفو بین‌الملل در جلسه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد روز ۵مهر درباره نقض حقوق‌بشر در ایران در دولت رئیسی جلاد گفت: در ایران یک بحران مصونیت وجود دارد. ما شاهد ابزاری هستیم که توسط نیروهای امنیتی برای در هم کوبیدن تظاهرات استفاده می‌شود. ما این را در رئیس‌جمهور این کشور که باید به‌خاطر جنایت علیه بشریت به‌عنوان عضو کمیسیون مرگ ۱۹۸۸مورد تحقیقات قرار گیرد می‌بینیم. ما نگران سیکل بعدی حمام خون هستیم. در نبود راه‌های عدالت محلی یک راه‌حل وجود دارد: مورد حسابرسی قرار دادن از طریق یک سازوکار بین‌المللی که ما از این شورا مصرانه می‌خواهیم که آنرا بنیان‌ بگذارد.

سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰