خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس در گزارشی تصاویری از تظاهرات ایرانیان آزاده در لاهه هلند که در یادبود ۳۰هزار تن از شهیدان قتل عام سال ۶۷ برگزار شده بود را منتشر کرد.

آسوشیتدپرس نوشت: فعالان اپوزیسیون ایران پلاکاردهایی از تصاویر فعالان سیاسی را در این رویداد در دست دارند.

یادبود ۳۰هزار تن از فعالان سیاسی ایران که در سال۱۹۸۸ در ایران کشته شدند.

بسیاری از ایرانیان و فعالان و سازمانهای حقوق‌بشری به نقش ابراهیم رئیسی به‌اصطلاح رئیس‌جمهور رژیم ایران در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در دهه۱۹۸۰ اشاره کرده‌اند.

این تظاهرات در روز اول ۳۰شهریور برگزار شده بود.

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 0

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 1

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 2

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 3

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 4

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 5

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 6

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 7

گزارش تصویری آسوشیتدپرس از تظاهرات ایرانیان آزاده در هلند -لاهه به‌مناسبت گرامی‌داشت شهیدان قتل‌عام ۶۷ - 8

سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰