به گزارش  هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰  تایید حکم اعدام شاکر بهروزی زندانی سیاسی اهل ارومیه از بابت قتل یک عضو سپاه پاسداران توسط دیوان عالی کشور در زندان مرکزی ارومیه رسماً به وی ابلاغ شده است.

به گفته یک منبع مطلع، شاکر بهروزی دی‌ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده بود که این حکم ۱۰ روز پیش توسط شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم تایید شده است.

گفتنیست که این حکم در حالی تایید شده است که  ۱۲ نفر از ساکنین روستای دیزج مرگور شهادت داده‌اند که هنگام قتل مامل محمدی، شاکر بهروزی در روستای خودشان بوده است. همچنین خانواده این عضو سپاه پاسداران نیز از شکایت علیه شاکر بهروزی خودداری کرده بودند، اما با فشار نیروهای اطلاعات سپاه آنها ناچار شده‌اند که شکایت خود را ثبت کنند.

 شا کر بهروزی شهریور سال گذشته نیز، توسط شعبه دوم بیدادگاه  ارومیه به ریاست قاضی شیخلو به اتهام «بغی» و
«عضویت در حزب کومله» به اعدام محکوم شده بود که این حکم توسط دیوان عالی نقض و دوباره به دادگاه  ارومیه
بازگردانده شد.

بە گفتە یک منبع مطلع، این حکم بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران صادر شدە و شاکربهروزی  در حین دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است.

یکی از نزدیکان شاکر بهروزی پیشتر در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرده بود کە، شاکر مدت یک سال و ٩ روز در سلول های انفرادی تحت شکنجە بودە تا بە ترور یکی از اعضای سپاه پاسداران بەنام “مامل محمدی” اعتراف کند.

مامل محمدی از اعضای سپاه پاسداران روز سەشنبە ٢٢ اسفند ٩٧  در منطقە مرگور ارومیە از سوی افراد مسلح ناشناس بە قتل رسید کە بعدها گروه “عقاب های زاگروس”، مسئولین این عملیات را بر عهدە گرفتند.

چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۰