عباسعلی کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان رژیم ، در بهار۱۴۰۰ گفته بود: «جمعیت ایران اکنون حدود ۸۳میلیون نفر تخمین زده می‌شود». اما نهادهای رسمی داخلی و خارجی می‌گویند جمعیت ایران حدود۷۰میلیون نفر است. رژیم با این ۱۳میلیون جمعیت دروغین چه‌کار می‌کند؟

گزارشی در این باره:

صندوق بین‌المللی پول اخیراً اعلام کرد: سالانه ۵۰۰هزار نفر از ایران مهاجرت می‌کنند.

مرکز آمار ایران می‌گوید، این رقم به ۷۰۰هزار نفر افزایش پیدا کرده.

روز ۶مهر ۱۴۰۰ هم عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت؛ جمعیت ایرانیان مهاجر در سه سال گذشته بیش از دو برابر شده.

با این مقدمات، روزنامه حکومتی آرمان ۶مهر نوشت: «بنا به این آمار، جمعیت ایران نباید بیشتر از ۷۰میلیون نفر باشد. در نتیجه اعلام این‌که جمعیت کشور در حدود ۸۴میلیون نفر است، یک شیطنت آماری است که از آن سوءاستفاده می‌شود»

از سوی دیگر این روزنامه افزوده بود؛ در ایران حدود ۷۴میلیون نفر یارانه می‌گیرند.

اکنون سؤال این است: این ۱۴میلیون نفر «جمعیت مجازی» کجا مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

در انتخابات و رای‌سازیهای آخوندی؟

در حساب‌سازیهای بنیادهای خامنه‌ای اعم از بنیاد غارتگر مستضعفان و شهید و غیره؟

در حساب‌سازیهای پرداخت یارانه؟

یا در همه اینها؟!

فقط یادمان باشد؛ ۱۴میلیون یارانه ۴۵هزار تومانی می‌شود؛

ماهی ۶۳۰میلیارد تومان!

یعنی سالی۷ و نیم تریلیون تومان!

یارانه‌ای که، به کسانی پرداخت می‌شود که اساساً وجود خارجی ندارند!

به این می‌گویند سرقت نجومی در روز روشن جلوی چشم ملت!

  جمعه ۹ مهر ماه ۱۴۰۰