چارلز لیستر، مدیر مبارزه با تروریسم در انستیتو خاورمیانه گفت: بسیاری از رهبری مرکزی گروه القاعده در حال حاضر در ایران مستقر هستند. سؤال این است که آیا این رهبران قادریا مجاز به بازگشت خواهند بود یا خیر.

لیستر گفت: اگر این گروه بتواند رهبر جدید خود را با موفقیت وارد افغانستان کند، چیزی که تضمین ندارد، اما قطعاً امکان‌پذیر است، پیامدهای جهانی خواهد داشت.

با سابقه پیچیده القاعده و ایران، تجربه به این گروه آموخته است که هرگز به دستورالعمل‌های رهبری که از ایران صادر می‌شوند، اعتماد نکند. از آنجایی که گفته می‌شود ایمن الظواهری، رهبر جهانی گروه، در وضعیت سلامتی بدی به‌سر می‌برد، القاعده در حال حاضر به جانشینی هم فکر می‌کند.

حتی با وجود احتمال احیای القاعده در افغانستان، به‌نظر نمی‌رسد این گروه مانند آنچه در سال۲۰۰۱ کرد، باشد. ایالات متحده رهبری مرکزی القاعده را فلج کرد و موفق شد آن را برای نزدیک به دو دهه دور نگه دارد…(سایت پولیتیکو ۹ مهر)

جمعه ۹ مهر ماه ۱۴۰۰