اسماعیل سلطان آبادی از ورزشکاران کنگاور پس از ۲۳ سال بلاتکلیفی در در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد. عوامل زندان کرمانشاه اسماعیل را بدون اطلاع به خانواده برای انجام آخرین دیدار و خداحافظی اعدام کردند. 

این اعدام جنایتکارانه در مردادماه ۱۴۰۰ صورت گرفته و خبر آن تاکنون منتشر نشده است.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، روز ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰، یک زندانی به نام اسماعیل سلطان آبادی از ورزشکاران کنگاور، پس از ۲۳ سال تحمل حبس و بلاتکلیفی در زندان، با اتهام قتل، پس از اجرای مراسم قسامه، در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد.

اسماعیل سلطان آبادی از اهالی شهرستان کنگاور بود و در سال ۷۷ به اتهام قتل بازداشت شد.

به گفته یک منبع مطلع، «زمانی که اسماعیل سلطان آبادی در سال ۷۷ به اتهام قتل دستگیر شد، فرزندش ۶ ساله بود. فرزند وی هم اکنون ۲۹ ساله است. بنابراین مدت ۲۳ سال در دستگاه قضايیه ستمگر خامنه‌ای، طول کشید تا اتهام قتلی که به وی زده بودند با برگزاری مراسم قسامه ثابت شود و دلیلی برای اعدام اسماعیل پیدا کنند.»

سرانجام حکم اعدام با قانون قسامه یعنی قسم و امضاء ۵۱ نفر صادر شد. به این ترتیب این زندانی که پدر و سرپرست خانواده بود، مدت ۲۳ سال در زندان ماند و سرانجام حکم اعدام او را صادر کردند.

به خانواده اسماعیل سلطان آبادی زمان اجرای حکم برای آخرین دیدار و خداحافظی را اطلاع ندادند و پس از سه روز بی خبری به آنها اطلاع داده شد که اسماعیل اعدام شده است.

اسماعیل سلطان آبادی یکی از ورزشکاران استان کنگاور بوده است.

.

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰