روز شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰ علی طیبی از اهالی روستای کردستان بزرگ از توابع بهبهان و یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات تیرماه خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
نیروهای امنیتی سرکوبگر پس از بازداشت وی در شهرک صنعتی بهبهان، اقدام به کنترل صفحه او در اینستاگرام و انتشار عکس‌های این هموطن پس از بازداشت کرده‌اند. بازداشت آقای طیبی در خصوص اعتراضات تیرماه امسال در بهبهان صورت گرفته و گفته می‌شود که او پس از آغاز موج بازداشت اهالی روستای کردستان بزرگ برای جلوگیری از دستگیری از بازگشت به خانه اجتناب کرده بود.
به گزارش هرانا به گفته یک منبع مطلع اغلب هموطنان و اهالی این روستا که در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند، کشاورز بوده و به دلیل سومدیریت منابع آبی با مشکل مواجه شده‌اند.

یکشنبه۱۱ مهر ۱۴۰۰