به گزارش گزارشگران بلوچ، روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۰، یک کودک ۱۶ ساله بلوچ با تعقیب و گریز توسط نیروهای نظامی سرکوبگر  تصادف کرده و جان خود را از دست داده است.

هویت این کودک بلوچ، «مجیب جاندانه» فرزند لال بخش اهل روستای شاهک بازار بخش تلنگ شهرستان قصرقند عنوان شده است.

گفته می‌شود، مجیب روز گذشته با موتورسیکلت به قصد تعمیر آن از منزل خارج شده که توسط نیروهای نظامی تحت تعقیب قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، این کودک بلوچ با دیدن نیروهای نظامی جهت بازداشت، با موتورسیکلت خود فرار کرده که منجر به تصادف و کشته شدن او شده است.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: «نیروهای سرکوبگر پس از دیدن صحنه تصادف بدون امدادرسانی محل را ترک کردند.»

چهارشنبه ۱۴ مهرماه۱۴۰۰