اوزجان آلاش رئیس انجمن توسعه روابط تجاری ترکیه با ایران با اشاره به ممنوعیت ورود کامیونهای ایرانی به ترکیه، گفت: گذرگاههای ترکیه در مرز با ایران و در واکنش به اقدام اخیر تهران، به روی کامیونهای ایرانی بسته شده است.

به گزارش خبرگزاری حکومتی میزان ۱۵مهر، رئیس انجمن توسعه روابط تجاری ترکیه با ایران در این راستا اظهار داشت: تصمیم ترکیه مبنی بر بستن گذرگاههای مرزی به روی کامیونهای ایرانی اقدامی در پاسخ به تصمیم تهران درباره ممنوعیت ورود کامیونهای ترکیه‌ای به این کشور بوده است.

وی با بیان این‌که، گردش تجاری بین ایران و ترکیه به‌دلیل اوضاع متشنج در مرز ایران با جمهوری آذربایجان به‌طور کامل متوقف شده است، گفت: این وضعیت می‌تواند تاثیر منفی بر روابط تجاری بین تهران و آنکارا داشته باشد، روابطی که در حال حاضر به‌دلیل وضعیت کرونا کاهش داشته است.

جمعه ۱۶مهرماه ۱۴۰۰