رویترز در گزارشی به تاریخ سه‌شنبه ۲۰مهر پیرامون انتخابات عراق؛ به شکست سنگین متحدان رژیم ایران در انتخابات این کشور پرداخت.
در قسمتی از این گزارش آمده است: «در انتخابات این هفته رأی دهندگان عراقی به متحدان ایران به‌شدت دست رد زدند. اما خارج کردن کنترل دولت از چنگال گروه‌های شبه‌نظامی شیعه (وابسته به رژیم ایران)، هم‌چنان یک هدف سیاسی حساس خواهد بود».
به گزارش رویترز « در حالی که بلوک فتح از فراکسیون گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار ایران، شاهد کاهش و سقوط تعداد کرسی‌های این بلوک از ۴۸کرسی در پارلمان عراق به ۱۴تنها کرسی است یک بلوک متحد مسلمان سنی به‌گونه‌یی غیرمعمول در رتبه دوم قرار گرفت».

رویترز در ادامه مقاله به‌نقل از یک دیپلمات غربی گفت: در حالی که نتایج اولیه اعلام می‌شد، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس ایران، در بغداد بود و هنوز به‌دنبال راهی برای حفظ متحدان تهران در قدرت است. بر اساس اطلاعات ما قاآنی دیروز در جلسه‌یی با (احزاب شبه‌نظامیان شیعه) شرکت کرد. آنها هر کاری که بتوانند برای سازماندهی بزرگترین بلوک انجام می‌دهند.»اگر چه با قدرت (و اتوریته‌ای) صدر دارد، این کار نیز بسیار دشوار خواهد بود.

چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰