کریگ مخبر دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل در نیویورک در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد گفت: گزارش دبیرکل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران فقدان ساز و کارهای حسابرسی و موانع موجود برای حاکمیت قانون را برجسته می‌کند که منجر به مصونیت مستمر از مجازات به‌خاطر نقضهای شدید می‌شود.

این گزارش اشاره می‌کند که آمار اعدامهای اجرا شده، از جمله علیه کودکان، هم‌چنان بالاست و بر اساس دلایل و فرآیندهای ناسازگار با قوانین بین‌المللی اعمال می‌شود. این گزارش هم‌چنین تداوم شکنجه و محرومیت زندانیان از مراقبتهای پزشکی را مطرح می‌کند. (سایت سازمان ملل متحد ۲۰مهر)

متوقف کردن اعدام قریب‌الوقوع آرمان عبدالعالی به‌دنبال موج اعتراضها

سازمان عفو بین الملل:
اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی تا روز شنبه به تعویق افتاده است. او همچنان در خطر قریب‌الوقوع اعدام است.
مقامات ایران با محکوم کردن کودکان و افراد زیر ۱۸ سال به اعدام قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند.
از مقامات ایران بخواهید که اعدام آرمان عبدالعالی را متوقف کنند. (خطاب به خامنه ای جنایتکار)

چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰