پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۲۱مهر۱۴۰۰ به وقت لندن یک کنفرانس مطبوعاتی از سوی دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان در شهر گلاسکو در جنوب غربی اسکاتلند برگزار شد.

در این کنفرانس که با مدیریت حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان برگزار شد، استرون استیونسون هماهنگ‌کنندهٔ کارزار تغییر در ایران، طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق‌بشر ملل متحد در عراق، عضو هیأت‌رئیسهٔ کمیتهٴ عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷ و شماری از شاهدان قتل‌عام ۶۷ و بستگان شهیدان شرکت داشتند و سخنرانی کردند.

این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که به‌دنبال کارزار جهانی ایرانیان برای محاکمه رئیسی جلاد قتل‌عام ۶۷ در کشورهای مختلف و ثبت شکایت علیه رئیسی در اسکاتلند رئیس‌جمهور رژیم قتل‌عام در وحشت از دستگیری و محاکمه به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت از شرکت در کنفرانس جهانی آب و هوا که قرار است در اسکاتلند برگزار شود خودداری کرد.

در شروع این کنفرانس حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان گفت: مردم ایران رئیسی را به‌عنوان جلاد ۶۷می شناسند و اکنون یک کارزار بین‌المللی علیه رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت توسط دژخیمان رژیم و محکومیت این جنایتها وجود دارد.

استرون استیونسون هماهنگ‌کننده کارزار تغییر در ایران در سخنان خود در کنفرانس برای اعلام شکایت علیه رئیسی جلاد در انگلستان و اسکاتلند گفت: هدف این شکایت و پرونده جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی که رئیسی مرتکب شده و ما آنرا به رئیس پلیس اسکاتلند دادیم فقط برای توقف سفر او نبود ما او را در هر کشوری تعقیب می‌کنیم تا دستگیر شود او نباید مصونیت داشته باشد.

طاهر بومدرا طاهر بومدرا مسئول پیشین حقوق‌بشر ملل متحد در عراق، عضو هیأت‌رئیسهٔ کمیتهٴ عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷ در سخنان خود گفت: جنایتی مثل ناپدیدسازی اجباری جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود.

در ادامه این کنفرانس نمایندگان مطبوعات و خبرگزاریها به طرح سؤالاتی حول موضوع کنفرانس پرداختند.

چهارشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰