به گزارش هه‌نگاو شامگاه پنج‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰ کولبر ژیان علی‌پور
٣٢ ساله با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی رژیم در سردشت مستقر در پایگاه بیتوش به قتل رسید.
به گفته یک منبع مطلع، ژیان علی‌پور در حین کولبری در ارتفاعات مرزی آلان سردشت مورد و از فاصله نزدیک مورد اصابت گلوله نیروهای هنگ مرزی قرار
گرفته‌ است. این کولبر از ناحیه پشت مورد اصابت یک گلوله قرار گرفته و گلوله از سینەاش بیرون آمده است.
ژیان علی‌پور اهل روستای “بیژوی” از توابع سردشت پدر دو فرزند و برادر هوشمند علی‌پور زندانی سیاسی كُرد است.
گفتنیست که پیکر وی به پزشک قانونی سردشت منتقل شده است.

جمعه ۲۳مهر ۱۴۰۰