رژیم ضدبشری آخوندی بامداد روز سه‌شنبه ۲۰مهر ۴زندانی را در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد. بر اساس این گزارش هویت این زندانیان که پیش‌تر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، حسین امیری، حسین شمسی، علی مختاری، اهل اصفهان و یاور دهزاده، اهل هشترود، عنوان شده است. سحرگاه روز دوشنبه ۱۹ مهرماه، یک زندانی دیگر با هویت اسماعیل قصابی در این زندان اعدام شده بود.
رژیم جنایتکار آخوندی سحرگاه دوشنبه ۱۹مهر دست‌کم ۲زندانی را در زندان مرکزی(دیزل‌آباد) کرمانشاه به اجرا درآورد. هویت یکی از این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، محمد لطیفی، ۲۳ساله، عنوان شده است.
همچنین صبح روز چهارشنبه ۲۱مهر ۲زندانی دیگر در زندان مرکزی قم اعدام شدند. هویت یکی از این زندانیان علی عمر امرالالهی، اهل کشور افغانستان، عنوان شده است(هرانا ۲۳مهر).

شنبه ۲۴مهر ۱۴۰۰