رسانه‌های حکومتی در گزارشی از وضعیت فرو نشست زمین در ایران نوشتند: «تمام دشتها در ایران در حال فرو نشست هستند. در برخی مناطق و منازل مسکونی شکاف‌های عمیقی ایجاد شده و آنجا را غیرقابل سکونت کرده است.

این رسانه‌ها در ادامه به‌نقل از علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رژیم نوشتند: ایران رتبه چهار فرو نشست زمین در دنیا را دارد و اگر همین حالا اقدامات لازم صورت نگیرد، ایران سرزمینی غیرقابل زیست می‌شود» (تجارت نیوز ۲۴مهر).

شایان یادآوریست که فرو نشست زمین که کارشناسان آن را به بمب ساعتی آماده انفجار در ایران تشبیه می‌کنند به‌دلیل سیاست‌های ضدایرانی حاکمیت آخوندی در برداشت بی‌رویه آبهای سطحی و زیر‌سطحی ایران است. سیاستی که کارشناسان ادامه آنرا معادل غیرقابل سکونت شدن ایران می‌دانند.

شنبه ۲۴مهر ۱۴۰۰