Öffentlich

 

روزنامه گاردین ۲۳مهر ۱۴۰۰ در رابطه با جان باختن سر دیوید ایمس نماینده پارلمان انگلستان و رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران نوشت:

فعالین اپوزیسیون ایرانی در تبعید به سر دیوید ایمس ادای احترام کردند. کسی که صدای انتقاد از رژیم تهران بود و از مخالفینش که در خارج مستقر بودند حمایت می‌کرد.

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران NCRI در وبسایت گروه گفت: امروز مقاومت ایران یک دوست بی‌همتای خود، مردم انگلستان یک حامی بزرگ آزادی و دموکراسی را از دست دادند.

ایمس در میان نمایندگان پارلمان بود که برای برداشتن ممنوعیت از شورای ملی مقاومت که در فرانسه و آلبانی مستقر هستند تلاش کرده بود. این گروه تا سال۲۰۰۸ در لیست سازمانهای تروریستی توسط دولت انگلستان بود.

ایمس در یک سخنرانی در بوداپست در سپتامبر گذشته گفت: یکی از افتخار آمیزترین چیزهایی که من در حرفه سیاسی‌ام انجام داده‌ام حمایت از شورای ملی مقاومت ایران است که برای جایگزینی رژیم ایران با یک دولت امن‌تر و دمکراتیک تر است.

مریم رجوی افزود: دیوید ایمس یک دشمن سرسخت دیکتاتورها، به‌طور خاص ستم آخوندها بود. سر دیوید همواره در افکار ما خواهد بود.


 

 

شنبه ۲۴مهر ۱۴۰۰