معین‌الدین سعیدی، عضو مجلس رژیم گفت: کاری که وزارت نیرو با مردم چابهار کرد چنگیزخان مغول با ایران نکرد. روستای کمپ بزرگترین روستای کشور در پنج کیلومتری منطقه آزاد چابهار با ۲۵هزار نفر جمعیت اما یک متر لوله‌کشی آب شرب ندارد.

این عضو مجلس رژیم با اشاره به کشتار سوختبران محروم بلوچ توسط رژیم گفت: بخش عمده سوخت‌بری در سیستان و بلوچستان به‌صورت سازمان‌یافته است که مردم در آن دخیل نیستند اما هنگامی که می‌خواهند برخورد کنند، با قاچاق سازمان‌یافته کاری ندارند و با مردم برخورد می‌کنند.(رویداد ۲۴- ۲۴مهر)

دوشنبه  ۲۶ مهر ۱۴۰۰