اقتصاد آنلاین رژیم ۲۷مهر درباره تحریم و طرد فزاینده رژیم نوشت: کشتی‌های ایرانی تقریباً دیگر در هیچ بندر بزرگ جهان پذیرفته نمی‌شوند و از آن سمت هیچ کشتی خارجی حاضر به پهلوگیری در بنادر ایران نیست.

ملک‌رضا ملک‌پور، عضو هیأت مدیره انجمن توسعه دریامحور گفت: نه تنها هیچ‌یک از بنادر بزرگ چین اجازه نمی‌دهند که کشتی‌های ایرانی در آنجا پهلوگیری کنند که حالا مهمترین بندر کانتینری هند هم روی کشتی‌های ایرانی بسته شده است. این تصمیم چند هفته پس از آن گرفته شد که مقامات هندی نزدیک به سه تن هروئین از افغانستان به ارزش ۲۰۰میلیارد روپیه از دو کانتینر در بندر موندرا کشف کردند.

این رسانه حکومتی افزود: با تسلط طالبان بر افغانستان ایران اهمیت سابق خود را برای چین و هند از دست داده است.

چهارشنبه ۲۸مهر ۱۴۰۰