روزنامه حکومتی مردم سالاری در شماره روز شنبه ۱ آبان به‌نقل از سرکرده جنایتکار انتظامی تهران نوشت: یکی از موضوعاتی که به‌طور جد دنبال می‌کنیم و واقعاً خط قرمز ما است، بحث استفاده و حمل سلاح است.

وی با یادآوری طرح‌های سرکوبگرانه رژیم افزود: به‌طور مرتب طرح‌های مختلفی را برای این منظور اجرا می‌کنیم، در ۶ماهه اول سال۳۵۳قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف و متهمان مربوط به این پرونده‌ها را دستگیر کردیم.

وی با بیان کشف هزاران قبضه سلاح سرد، تصریح کرد: در کنار برخورد با حاملان و استفاده‌کنندگان از سلاح گرم، موضوع سلاح سرد و شبهه سلاح به‌صورت جدی در دستور کار ما قرار دارد.

شنبه اول آبان ۱۴۰۰