بنا بر خبرهای دریافتی، خانم مهین اکبری که در شهریور سال جاری همراه با شمار دیگری از هواداران مجاهدین در رشت دستگیر شده و روانه زندان شده بود، زیر فشار وزارت اطلاعات قرار دارد .
خانم مهین اکبری که حکمش تا تاریخ ۱۵ مهر سال جاری به اتمام می‌رسید، باید آزاد می‌شد. اما وی را به عمد در زندان نگهداشته‌اند و رئیس دژخیم زندان به این زندانی سیاسی گفته است: برای آزادی‌ات باید درخواست عفو کنی وگرنه تو را در زندان نگه‌می‌داریم.
اما خانم مهین اکبری با رد این درخواست خائنانه بر سر موضع خود ایستاده و اعلام کرده است که درخواست هیچ عفوی ندارد و بیگناه است و باید آزاد شود. به همین دلیل در ۲۵ مهر یک سال حبس اضافی برای او تعیین کرده‌اند. وی نیز در اعتراض به این حکم از ۲۶مهر در زندان لاکان رشت دست به اعتصاب غذا زده و اکنون ۸روز از اعتصاب وی می‌گذرد.
این زندانی سیاسی از دیدار و ملاقات با خانواده‌اش نیز امتناع کرده و گفته است تا آزادی و تعیین‌تکلیف وضعیت خودش دست از اعتصاب نخواهد کشید.

چهارشنبه  ۵ آبان ۱۴۰۰