روز سه‌شنبه ۴آبان ۱۴۰۰ در آغاز سی‌وسومین جلسه دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم رئیس دادگاه اعلام کرد دادگاه به مدت ۲هفته برای استماع شهادت مجاهدین ثبت شده به‌عنوان شاکی در اشرف ۳ به آلبانی منتقل خواهد شد.
رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: در ۱۶ژوئن ۲۰۲۱(۲۶خرداد ۱۴۰۰) از طریق وزارت دادگستری سوئد تقاضای معاضدت قضایی از دادگستری آلبانی کردیم که مورد موافقت دولت آلبانی و دادگستری این کشور قرار گرفت.
در ۲هفته مورد بحث، هیأت قضات، دادستان‌ها و وکلایی که موکلین آنها در آلبانی هستند در این کشور خواهند بود. اما متهم حمید نوری و یکی از وکلای او در همین سالن(در سوئد) خواهند ماند.
کسانی که در آلبانی نباشند می‌توانند در استکهلم از طریق ارتباط ویدئویی جلسات دادگاه را دنبال کنند.

چهارشنبه  ۵ آبان ۱۴۰۰