سه زندانی سیاسی و اهل تسنن در زندان ارومیه به نامهای محی الدین ابراهیمی، محی الدین تازه وارد و داود جباری به مکان نامعلومی منتقل شدند. انتقال ناگهانی محی الدین تازه وارد و محی الدین ابراهیمی دو زندانی محکوم به اعدام موجب نگرانی های بسیار شده است.
به گزارش هرانا چهارشنبه ۵آبان انتقال ناگهانی این زندانیان در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر حکم اعدام محی الدین تازه وارد و محی الدین ابراهیمی صادر شده بود که این زندانیان درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.
محی الدین ابراهیمی پیش‌تر در تاریخ ۱ آبانماه سال۹۶ در مرز ایران و عراق پس از شلیک مستقیم به پا، بازداشت و در تاریخ ۱مهر۹۷، توسط علی شیخ لو قاضی ضد شرع ارومیه به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم ایران به اعدام محکوم شد.
محی الدین ابراهیمی به‌دلیل این‌که در زمان بازداشت به ضرب سه گلوله زخمی شده بود، مدت زیادی از حبس خود را در بهداری زندان سپری و از شهریور سال۹۷ به زندان ارومیه منتقل شده بود.
محی الدین تازه وارد دیگر زندانی اهل تسن در تاریخ ۷آبان۹۷، توسط نیروهای جنایتکار امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد. وی نهایتاً توسط بیدادگاه ارومیه به اعدام محکوم شد و تاکنون پاسخی در خصوص درخواست اعاده دادرسی به وی داده نشده است.
دیگر زندانی، داود جباری مراغوش، زندانی اهل تسنن، فرزند حسین در تاریخ ۱۴خرداد۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتاً توسط شعبه۲ بیدادگاه ارومیه به ۱۸سال حبس تعزیری محکوم شد.

چهارشنبه  ۵ آبان ۱۴۰۰