وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه رژیم ایران اعمال می‌کند که شامل ۴ شخص و ۲ نهاد می‌شود. رویترز روز ۷آبان نوشت: خزانه‌داری آمریکا ۴فرد و ۲نهاد رژیم ایران تحریم کرد.

تحریم شدگان خزانه‌داری آمریکا وابسته به سپاه پاسداران هستند. اسامی تحریم شدگان: یوسف ابوطالبی، سعید آقاجانی، عبدالله محرابی، محمد ابراهیم زرگر تهرانی

شرکتهای تحریم شده: کیمیا پارت سیوان و اوج پرواز

تحریم‌ها خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه پهپادهای رژیم ایران است.

جمعه ۷آبان ۱۴۰۰