طبق گزارش دریافتی و به نقل از منابع فعال حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی،سالار صدیق همدانی  و ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شدند.

ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ ۴ اسفندماه ۹۷ بازداشت و روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸، پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. مریم صدیق همدانی نیز که به بند زنان این زندان منتقل شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار از زندان ارومیه آزاد شد.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی نهایتا توسط شعبه ۲ «دادگاه» انقلاب ارومیه هرکدام از بابت اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از سازمانهای مخالف نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سالار صدیق همدانی در تاریخ ۱۴ مرداد ۹۹ همراه با پدرش ابراهیم صدیق همدانی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. ابراهیم صدیق همدانی در تاریح ۱۷ مردادماه ۹۹، از بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان ارومیه منتقل شد. سالار صدیق همدانی نیز در تاریخ ۳۰ مردادماه همان سال به زندان بازگردانده شد. این دو زندانی سیاسی در دوره بازجویی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان» متهم شدند.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۲۷ مهر ۹۹ جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که طی مدت حبس علیه آنان گشوده شده است، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه منتقل شده بودند.

جمعه ۷آبان ۱۴۰۰