پس از ماه‌ها بازی، رژیم مجبور شد به میز مذاکره برگردد و مذاکرات وین روز ۸آذر آغاز می‌شود. این وضعیت در حالی است که بایدن و غرب از خطوط تعیین‌شده خودشان و حد مجاز امتیازدهی کوتاه نمی‌آیند یا نمی‌توانند بیایند و حتی روسیه و چین هم به هیچوجه نمی‌خواهند رژیم اتمی شود. در درون رژیم نیز سردرگمی و وحشت موج می زند: آرمان نوشت: «بایدن در جایگاهی نیست که بتواند وعده‌یی درباره نحوه رفتار دولت بعدی آمریکا درباره توافق بدهد». «تد کروز»، نماینده جمهوریخواه نیز گفت: «جو بایدن از هیچ اختیار قانونی برای دادن چنین تعهدی برخوردار نیست. هر توافقی با ایران چنان‌چه به تأیید سنا نرسد و به معاهده تبدیل نشود- چیزی که بایدن می‌داند اتفاق نخواهد افتاد- بار دیگر توسط هر رئیس‌جمهور جمهوریخواه دیگر در آینده پاره خواهد شد»/ فریدون مجلسی گفت: موضوع برجام دیگر مسأله مختومه‌ای است / حسن بهشتی‌پور از تحلیلگران رژیم گفت: آن کسی که ضرر می‌کند طرف ایران است.

نتیجه‌گیری:
۱- بار دیگر ثابت شد که رژیم به رغم همه دود و دم و بازی‌هایش تابع زور است.
۲- مهمترین ویژگی این دور مذاکرات، فشار برای تعیین تکلیف برجام است و غرب نمی‌خواهد زمان بیشتری بدهد و رژیم هم می‌داند که باید تصمیم‌گیری کند.
۳- سوخت هواپیمای رژیم در هوا تمام شده یا باید به مبدا (چپ کردن میز برجام و مسیر اتمی شدن) برگشته یا در مقصد حریف (پذیرش خواست آمریکا) بنشیند و پای لرز هر تصمیم خود بخوابد
۴- زمان بازی در حال اتمام است و داور بعد از چند دقیقه وقت اضافی سوت پایان بازی را می‌کشد الان روند قضایا به تصمیم خامنه‌ای بستگی دارد که کدام مسیر را برود و این چیزی است که به زودی پرده‌برداری شده و متناسب با آن سمت قیام و سرنگونی مشخص می‌شود.
با احترام-آریا

جمعه ۱۴آبان ۱۴۰۰