روزنامه تایمز لندن درباره پرداخت کمک مالی ۱۰۹ هزار پوندی از سوی دولت بریتانیا به مرکز اسلامی انگلستان در لندن، در رسانه‌ها بازتابی گسترده داشته است.
دولت بریتانیا پرداخت این کمک را در چارچوب کمک‌های مالی ناشی از بحران همه‌گیری کرونا توضیح داده است. کمکی مالی برای کاستن از هزینه‌های ناشی از شیوع کرونا و با هدف حفظ موقعیت‌های شغلی. این در حالی است که مرکز اسلامی انگلستان، نهادی وابسته به بیت خامنه‌ای است و او مدیر آن را تعیین می‌کند.

رادیو آلمان

جمعه ۱۴آبان ۱۴۰۰