در یازدهمین روز اعتصاب ریچارد همراه با دخترش دیده می شود که جلو وزارت خارجه انگلیس به اعتصاب خود برای آزادی همسرش نازنین زاغری که توسط رژیم آخوندها برای باج گیری از دولت انگلیس به گروگان گرفته شده و وزارت خارجه انگلیس هیچگونه اقدام جدی برای آزادی این شهروند ایرانی- بریتانیایی نمی کند ادامه می دهد.
بر عکس روزنامه تایمز خبر داد که دولت انگلیس سخاوتمندانه! ۱۰۹ هزار پوند از پول مالیات دهندگان بریتانیا را به دفتر خامنه ای در لندن پرداخت کرده است!
ریچارد رتکلیف خواهان یک اقدام جدی برای آزادی همسرش نازنین زاغری است که به رغم پایان دوران زندان دوباره به یک سال زندان محکوم شده است بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشد و تنها برای یک دیدار خانوادگی به ایران رفته و طعنه کوسه هایی ولایی شده است.

جمعه ۱۴آبان ۱۴۰۰