به گزارش خبرگزاری خاک زدگان شب سه شنبه  ۱۸ آبان ۱۴۰۰، راحیل موسوی (شیما مشعشعی) فعال محیط زیست و عکاس عرب اهوازی توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد.
راحیل موسوی پیشتر در آذر ۱۳۹۵ بدلیل شرکت و عکسبرداری از تجمع اعتراضی به انتقال آب کارون توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود.
تا این لحظه از علت بازداشت و محل نگهداری این فعال محیط زیست اطلاعی در دست نیست.

 چهارشنبه ۱۹ آبان‌۱۴۰۰