تلویزیون NRK نروژ: دیپلمات سفارت رژیم ایران در اسلو متهم به ترور نیگارد در سال ۱۹۹۳ بود

پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد و سابق رژیم ایران در سفارت این کشور در اسلو را به مشارکت در سوءقصد به ویلیام نیگارد متهم کرده است.

تلویزیون سراسری نروژ (NRK) روز جمعه ۲۱آبان در یک گزارش ویژه تحت عنوان: «دیپلمات سفارت رژیم ایران در اسلو متهم به ترور نیگارد در سال۱۹۹۳»، خبر داد: پلیس یک دیپلمات ارشد و سابق رژیم ایران در سفارت این کشور در اسلو را به مشارکت در سوءقصد به ویلیام نیگارد متهم کرده است.

تلویزیون نروژ افزود: تحقیقات پلیس حاکی از این است که منشی اول سفارت رژیم ایران در اسلو در جریان سوءقصد به ویلیام نیگارد، ناشر کتاب سلمان رشدی، در سال۱۳۷۲ دست داشته است.

این اتهامی بسیار سنگین است که از جانب پلیس و دادستانی نروژ علیه رژیم ایران اقامه می‌شود. سفارت رژیم ایران متهم است که به تروریستهایی که به این جنایت دست زده‌اند پناه داده است. (رادیو و تلویزیون سراسری ان.آر.ک نروژ ۲۱آبان۱۴۰۰)

جمعه ۲۱آبان‌۱۴۰۰