به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ نصرت بهشتی معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان خراسان رضوی، به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد، این حکم طی روزهای اخیر توسط شعبه چهار بیدادگاه مشهد صادر و به وی ابلاغ شده است.
نصرت بهشتی در روز چهارشنبه۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی سرکوبگر بازداشت و پس از ما‌‌ه‌ها بازجویی و شکنجه توسط دادگاه‌ فرمایشی به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور»محاکمه شد.
این محاکمه طی دو روز در دفترشعبه چهارم بیدادگاه مشهدانجام شد.
به گفته نزدیکان نصرت بهشتی روز دوم دادگاه بدون حضور وکیل انجام شد . وکیل پرونده علت حضور نداشتن خود را بی اطلاعی از برگزاری دادگاه عنوان کرد.

 

 

شنبه ۲۲آبان ‌۱۴۰۰