آخوند حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم  در گفتگویی با خبرنگار سایت حکومتی دیده‌بان درباره قیام آبان ۹۸ و دادگاه بین‌المللی قیام آبان در لندن و این‌که آیا بهتر نبود این دادگاه در ایران برگزار بشود، گفت: یعنی چی؟ دادگاه چی برگزار شود؟

خبرنگار سایت حکومتی دیدبان گفت: دادگاهی در خصوص بی‌تدبیریهای صورت گرفته و کشته شده‌های آبان ۹۸!
آخوند حسن نوروزی: بعد در این دادگاه کُشته‌شده‌ها را باید محکوم کنند یا قاتلان را؟
خبرنگار سایت حکومتی دیدبان: قطعا منظور محاکمه قاتلان و بی‌تدبیریهای مسئولان است؛ کسانی که به مردم شلیک کردند!

آخوند حسن نوروزی: یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کُشتیم. چه کسی را می‌خواهید محاکمه کنید؟

سایت حکومتی نوشت: حوادث آبان ۹۸ موضوعی نیست که بشود با آن شوخی کرد و یا مثل مسئولان دولت قبل درباره آن صحبت کرد و گفت «فقط به سر شلیک نکردیم به‌پاهم زدیم. «

یکشنبه ۲۳ ابان ۱۴۰۰